Pasi Silander, Taru Kekkonen, Anne Rongas ja Teija Räihä: Ilmiöpohjaista oppimista yli rajojen (30 min)


Sometun taustakanavat ITK´09-päivillä. Anna palautetta!


Ilmiöpohjaisessa opetuksessa ja opiskelussa oppimisen lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt. Ilmiöitä tarkastellaan kokonaisina, aidossa kontekstissa, ja niihin liittyviä tietoja ja taitoja opetellaan oppiainerajat ylittäen. Lähtökohta poikkeaa perinteisestä oppiainejakoista koulukulttuurista, jossa usein opeteltavat asiat on hajotettu suhteellisen pieniksi ja irrallisiksi palasiksi.

Kokemuksia sosiaalisen median roolista ilmiöpohjaisessa työskentelyssä on kehitelty Sometu-verkoston teemaryhmässä sekä Ilmiöpohjaisuus-wikissä. Uusisa toteutuksissa on havainnoitu sosiaalisen median mahdollisuuksia ilmiöpohjaisen työskentelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Otavan Opistossa ilmiöpohjaista opetusta ja oppimista on kokeiltu ja opeteltu syksystä 2007. Lukukaudella 2009-2010 opetusohjelmaan kuuluu useita ilmiöiteemoja.

Euroopan Terveet Koulut –ohjelmaan kuuluvassa Terveyseväin Puijolta Maailmalle kehittämis- ja tutkimushankkeessa toteutettiin vuosina 2000-2004 oppiaineita ylittävä terveysopetuksen ja –oppimisen kokonaisuus kahdella yläkoululla Itä-Suomessa. Opetuskokeilussa käytettiin WebCT –oppimisympäristössä seitsemänneltä yhdeksännelle luokalle osana tietotekniikan, oppilaanohjauksen, kotitalouden, kemian, terveystiedon ja biologian oppitunteja. Lisäksi kouluterveydenhoitajat ja kouluruokailun henkilöstö osallistuivat verkko-oppimisympäristön käyttöön terveysopetuksessa.